พื้นฐานการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ /

ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

Main Author: ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
Subjects: การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TK4601 ผ179พ 2551
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available