สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย /

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

Other Authors: สำนักหอสมุดแห่งชาติ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552
Subjects: ไตรภูมิ
สมุดไทย
อักษรธรรม
ศิลปกรรมพุทธศาสนา
ศิลปกรรมไทยกับพุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: BQ1029.T5 ส314 2552
Copy 1
Available