รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบนในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 และ 3 ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเกษตรที่สูงในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด พ.ศ.2544 เสนอต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ /

โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักบริการวิขาการ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547
Subjects: การพัฒนาชนบท -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
เกษตรที่สูง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN49.C6 ร451 2547
Copy 1
Available