มรดกทางวัฒนธรรม 'ภาคกลาง และภาคตะวันออก' /

วิมล จิโรจพันธุ์, ประชิด สกุณะพัฒน์, กนิษฐา เชยกีวงศ์

Main Author: วิมล จิโรจพันธุ์
Other Authors: ประชิด สกุณะพัฒน์, กนิษฐา เชยกีวงศ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551
Subjects: วัฒนธรรม -- ไทย -- (ภาคกลาง)
สถาปัตยกรรม -- ไทย -- (ภาคกลาง)
สถาปัตยกรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออก)
จิตรกรรม -- ไทย -- (ภาคกลาง)
จิตรกรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออก)
การละเล่น -- ไทย -- (ภาคกลาง)
การละเล่น -- ไทย -- (ภาคตะวันออก)
ประติมากรรม -- ไทย -- (ภาคกลาง)
ประติมากรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออก)
วัฒนธรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออก)
ไทย -- (ภาคกลาง) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย -- (ภาคตะวันออก) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย -- (ภาคกลาง) -- โบราณสถาน
ไทย -- (ภาคตะวันออก) -- โบราณสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS588.C4 ว663ม 2551
Copy 6
Available
Copy 9
Available
Copy 7
Available
Copy 8
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Health Sci, Dharma

Call Number: ธ ว663ม 2551
Copy 10
Available

Satit School, Stack

Call Number: 306.09593 ว663ม 2551
Copy 11
Available

Social, Stack

Call Number: DS58.8.NE63 ว663ม 2551
Copy 4
Available