มรดกทางวัฒนธรรม 'ภาคเหนือ' /

วิมล จิโรจพันธุ์, ประชิด สกุณะพัฒน์, กนิษฐา เชยกีวงศ์

Main Author: วิมล จิโรจพันธุ์
Other Authors: ประชิด สกุณะพัฒน์, กนิษฐา เชยกีวงศ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551
Subjects: จิตรกรรม -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
สถาปัตยกรรม -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
การละเล่น -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
นาฏศิลป์ -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
ไทย -- (ภาคเหนือ) -- โบราณวัตถุ
ไทย -- (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย -- (ภาคเหนือ) -- โบราณสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: DS58.8.NE63 ว663ม 2551
Copy 4
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS588.N6 ว663ม 2551
Copy 6
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 7
Available
Copy 3
Available
Copy 8
Available
Copy 9
Available

Satit School, Stack

Call Number: 306.09593 ว663ม 2551
Copy 12
Available
Copy 11
Available

Health Sci, Dharma

Call Number: ธ ว663ม 2551
Copy 10
Available