จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ =

The turning pointt /

ฟริตจ๊อฟ คาปร้า ; พระประชา ปสันนฺธมฺโม...[และคนอื่น ๆ], แปล

Main Author: คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ
Other Authors: พระประชา ปสนนฺนธมฺโม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD58.7 ค333จ 2550
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.3 Copy 2
Available
Volume ล.2 Copy 2
Available
Volume ล.2 Copy 3
Available
Volume ล.3 Copy 1
Available
Volume ล.3 Copy 3
Available

Satit School, Stack

Call Number: 303.4 ค333จ 2550
Volume ล.2 Copy 7
Available