คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 2 :

วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก /

ไพโรจน์ วายุภาพ

Main Author: ไพโรจน์ วายุภาพ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.
Subjects: วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT1718 พ992ค 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT1734 พ992ค 2551
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available