คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 2 :

วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก /

ไพโรจน์ วายุภาพ

Main Author: ไพโรจน์ วายุภาพ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.
Subjects: วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 128 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรม: หน้า 128.
ISBN: 974103637X