การพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง หอเกียรติภูมิรถไฟ สำหรัรบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 =

THE DEVELOPMENT OF SELF-LEARNING MULTIMEDIA REGARDING "HALL OF RAILWAY HERITAGE MUSEUM" FOR MATTAYOMSUKSA THREE STUDENTS /

วิภาดา บุญย้อยหยัด

No Cover Image
Main Author: วิภาดา บุญย้อยหยัด
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Subjects: เทคโนโลยีทางการศึกษา
ระบบมัลติมีเดีย
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1028.5 ว648ก 2552
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Education, Thesis

Call Number: LB1028.5 ว648ก 2552
Copy 1
Available