การจัดการเรียนการสอนบนเว็บด้วย Moodle 1.9 :

สำหรับผู้สอน /

อมรเทพ เทพวิชิต

Main Author: อมรเทพ เทพวิชิต
Other Authors: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา. โครงการพัฒนา sute-training.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครราชสีมา : โครงการพัฒนา sute-training ศูนย์วัมกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา, 2552
Subjects: การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การเรียนการสอนผ่านเว็บ –– โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1028.68 อ281ก 2552
Copy 1
Available