พระเจ้าอยู่หัวกับการเมือง /

อุดมพร อมรธรรม

Main Author: อุดมพร อมรธรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– ทัศนะทางการเมือง
ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– ทัศนะทางกฎหมาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT2532 อ791พ 2550
Copy 1
Available