ระบบมาตรฐานคุณธรรมด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงาน =

Moral Standard Management System and Outcomes E.S.O. /

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2., กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: ปราจีนบุรี : สำนักงาน, 2552
Subjects: การทำงาน
มาตรฐานการทำงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HF5549.5.P35 ร228 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available