จากปฏิวัติเขียวสู่พันธุวิศวกรรม :

บทเรียนสำหรับอนาคตเกษตรกรรมไทย /

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: เกษตรกรรม –– ไทย
เกษตรกรรม –– รวมเรื่อง
ปฏิวัติเขียว –– ไทย –– วิจัย
เกษตรกรรมแผนใหม่
เกษตรกรรมทางเลือก
พันธุวิศวกรรม
พันธุวิศวกรรม –– ไทย –– วิจัย
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 334 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9741044550