ปลูกข้าวอินทรีย์ : เปลี่ยนวิถีชาวนาไทย /

ผู้เรียบเรียง รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์

Main Author: รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2548
Subjects: ข้าว –– การปลูก
ข้าวอินทรีย์ –– การปลูก
เกษตรอินทรีย์ –– ไทย
เกษตรกร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SB191.R5 ร177ป 2548
Copy 2
Available
Copy 3
Available