แนวทางการตรวจวิเคราะห์เมลามีน คู่มือสำหรับห้องปฏิบัติการ =

National Guideline for Melamine Testing /

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: เมลามีน -- การตรวจวิเคราะห์ -- คู่มือ
เมลามีน
การปนเปื้อนในอาหาร
การปนเปื้อนในน้ำนม
อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX541 น927 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available