ถึงจะง่าย แต่ได้ผล =

Management and common sense /

วาทิต ตะมะวิโมกษ์

Main Author: วาทิต ตะมะวิโมกษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2551
Subjects: การพัฒนาองค์การ –– การจัดการ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
นักบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD31 ว464ถ 2551
Copy 1
Available