รายงานฉบับสุดท้ายโครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี /

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

No Cover Image
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: โครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี –– วิจัย
สถาปัตยกรรมไทย(ภาคกลาง) –– ไทย –– เพชรบุรี –– วิจัย
เพชรบุรี –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว –– วิจัย
เพชรบุรี –– ความเป็นอยู่และประเพณี –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: DS589.พ7 ศ654ร [254-?]
Copy 1
Available