รายงานฉบับสุดท้ายโครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม /

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

No Cover Image
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: โครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม -- เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว -- จังหวัดนครปฐม -- วิจัย
สถาปัตยกรรมไทย(ภาคกลาง) -- ไทย -- เพชรบุรี -- วิจัย
เพชรบุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- วิจัย
เพชรบุรี -- ความเป็นอยู่และประเพณี -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Research

Call Number: DS589.พ7 ศ654ร [254-?]
Copy 1
Available