การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ผสมเสียงดนตรี เพื่อผู้พิการทางสายตา =

MULTIMEDIA DESIGN MIX THE SONG FOR THE BLIND /

พีรพงษ์ เม่นแดง

No Cover Image
Main Author: พีรพงษ์ เม่นแดง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Subjects: คนตาบอด –– การศึกษาและการสอน
คนตาบอด –– มัลติมีเดีย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1043 พ791ก 2552
Copy 1
Available

Architecture, Stack

Call Number: LB1043 พ791ก 2552
Copy 2
Available