ศิลปการร่างคำคู่ความ : แบบทนายมืออาชีพ ตอนที่ 1 /

วิเชียร ศิริมงคล

Main Author: วิเชียร ศิริมงคล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: คดีและการสู้คดี –– ไทย
การฟ้องคดีแพ่ง –– ไทย
การฟ้องคดีอาญา –– ไทย
ทนายความ –– คู่มือ
คำคู่ความ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT1630 ว562ศ 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available