การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ.

ครั้งที่ 3 13-14 กุมภาพันธ์ 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม /

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

No Cover Image
Other Authors: การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ., ชนม์ชกรณ์ วรอินท์, เครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : นพรัตน์รวมพิมพ์, 2552
Subjects: เครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ -- วิทยานิพนธ์ -- สาระสังเขป -- การประชุม
วิทยานิพนธ์ -- สาระสังเขป -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: Z5055.T5 ก485ก 2552
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available