การจัดการดินและน้ำเพื่อระบบการเกษตรที่ยั่งยืน =

(SOIL AND WATER MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL SYSTEMS) /

มัตติกา พนมธรนิจกุล

Main Author: มัตติกา พนมธรนิจกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: การจัดการดิน
ชลประทาน
การระบายน้ำ
ดิน –– การจัดการ
น้ำ –– การจัดการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: S591.5 ม341ก 2552
Copy 2
Available
Copy 1
Available