100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมงและแมลง =

100 things you should know about insects & spiders /

สตีฟ พาร์คเกอร์, ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปล ; วาสนา นิ่มนวล, บรรณาธิการ

Main Author: พาร์คเกอร์, สตีฟ
Other Authors: ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, วาสนา นิ่มนวล
Format: JUVENILE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Series: หนังสือภาพความรู้ ชุด 100 เรื่องน่ารู้ ; ลำดับที่ 14.
Subjects: อังกฤษ -- วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Juvenile (2nd Fl.)

Call Number: ย พ618ห 2550
Copy 1
Available