เทคโนโลยีการประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย =

Parallel and distributed computing /

ธีรณี อจลากุล

Main Author: ธีรณี อจลากุล
Other Authors: ราชวิชช์ สโรชวิกสิต
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ท้อป, 2551
Subjects: การประมวลแบบขนาน
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบกระจาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 273 หน้า : ภาพประกอบ
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9789749918395