เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อโฆษณา =

Advertising media /

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: สื่อโฆษณา
การวางแผนสื่อโฆษณา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5823 อ884 2551
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available