เมื่อผู้หญิงคิดจะมีหนวด :

การต่อสู้ 'ความจริง' ของเรื่องเพศในสภาผู้แทนราษฎร =

โดย ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

Main Author: ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: สตรีกับการเมือง -- ไทย
สิทธิสตรี -- ไทย
เพศ -- แง่การเมือง
ครอบครัว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HQ1236.5.T5 ช251ม 2550
Copy 1
Available