เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ =

Printed media production /

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549
Subjects: สิ่งพิมพ์ –– การผลิต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z116 อ884 2549
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.3 Copy 1
Available