เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ =

Film business administration /

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: ภาพยนตร์ –– การบริหาร
ภาพยนตร์ –– การผลิตและการกำกับรายการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: เล่ม : ภาพประกอบ
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายบท
ISBN: 9746132172