เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 8 (คติชนวิทยาสำหรับครู) =

Thai 8 /

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: คติชาวบ้าน
การละเล่น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 398.593 อ885 2542
Volume ล.1 Copy 2
Available
Volume ล.2 Copy 3
Available
Volume ล.2 Copy 4
Available

Humanities, Stack

Call Number: GR312 อ885 2542
Volume ล.2 Copy 2
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GR312 อ885 2542
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available