เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข =

English for health personnel /

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.
Subjects: English language –– Conversation and phrase books (for medical personnel)
English language –– Examinations –– Study guides.
English language –– Textbooks for foreign speakers.
English language –– Conversation and phrase books (for medical personnel)
Medicine –– Terminology.
Public Health –– Terminology.
ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา.
ภาษาอังกฤษ –– บทสนทนาและวลี (สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข)
สาธารณสุข –– ภาษา.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 3 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายบท.
ISBN: 9746145428 (ล.1)
9746145436 (ล.2)
9746145444 (ล.3)