สนทนาภาษาเกาหลี 1,000 ประโยค, /

เรียบเรียงเนื้อหา Lee Pu Young ; บรรณาธิการ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ; ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สุนีย์ สินธุเดชะ

Main Author: ลี, ปู ยัง
Other Authors: Lee, Pu Young., สุนีย์ สินธุเดชะ, ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2550
Subjects: ภาษาเกาหลี -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
ภาษาเกาหลี -- บทสนทนาและวลี
ภาษาเกาหลี -- คำศัพท์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL913 ล511ส 2550
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VCD1354
Volume V.3 Copy 2
Available
Volume V.1 Copy 2
Available
Volume V.2 Copy 2
Available

NUIC, Stack

Call Number: PL911 ส821ส 2550
Copy 0
Available