การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การการคูณและการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /

ดวงชีวัน เฉยปัญญา,รัตน์ติพร อุดคำมี,วุฒิพร แก้วกองทรัพย์

No Cover Image
Main Author: ดวงชีวัน เฉยปัญญา
Other Authors: รัตน์ติพร อุดคำมี, วุฒิพร แก้วกองทรัพย์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2552
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม.(สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา)) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552.
Subjects: คณิตศาสตร์ -- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(ประถมศึกษา) -- การพัฒนา -- วิจัย
ชุดกิจกรรมการเรียรู้ -- การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
การคูณและการหาร
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน(ประถมศึกษา)
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Education, Thesis

Call Number: 372.7044 ด167ก 2552(IS)
Copy 2
Available
Copy 1
Non-circulation