เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม :

การประเมิน = Industrial hygiene : evaluation /

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Occupational Diseases –– prevention & control.
Occupational Health.
Occupational Medicine.
อุตสาหกรรม –– แง่อนามัย –– การประเมิน.
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม –– แง่อนามัย –– การประเมิน.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WA440 ส747อ 2551
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.3 Copy 1
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WA440 ส747อ 2551
Volume ล.1 Copy 1
Available