จดหมายเหตุชาวไทยเชื้อสายมอญ บำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ /

ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ

Other Authors: องค์ บรรจุน, ชมรมมอญกรุงเทพฯ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา ในเครือบริษัท สำนักพิมพ์วิญญชน จำกัด, 2551
Subjects: กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, –– สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, –– 2466-2551
มอญ –– ไทย –– ความเป็นอยู่และประเพณี
มอญ –– ความเป็นอยู่และประเพณี
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม –– มอญ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: DS570.M6 จ131 2551
Copy 1
Available