จดหมายเหตุชาวไทยเชื้อสายมอญ บำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ /

ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ

Other Authors: องค์ บรรจุน, ชมรมมอญกรุงเทพฯ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา ในเครือบริษัท สำนักพิมพ์วิญญชน จำกัด, 2551
Subjects: กัลยาณิวัฒนา -- กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, -- สมเด็จฯ -- เจ้าฟ้า, -- 2466-2551
มอญ -- ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
มอญ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- มอญ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมราชวัง วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2551.
Physical Description: 145 หน้า : ภาพประกอบสี
ISBN: 9789744999085