เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย =

Problems of rural development in Thailand /

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549
Subjects: การพัฒนาชนบท -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9C6 ส747ป 2549
Volume ล.2 Copy 1
Available