พลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชา /

[คณะบรรณาธิการ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ .. และคนอื่น ๆ ; ผู้แปล คุณหญิงรัตนาภรณ์ ฉัตรพงษ์, มาลิทัต พรหมทัตตเวที]

Other Authors: กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง,, รัตนาภรณ์ ฉัตรพงษ์, คุณหญิง,, มาลิทัต พรหมทัตตเวที, คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : bอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง, 2548
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– ประวัติ –– พระราชกรณียกิจ
ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information