เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการพิมพ์และการจัดพิมพ์ =

Printing and publishing business /

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การพิมพ์ –– แง่เศรษฐกิจ –– การจัดการ
สำนักพิมพ์และการจัดพิมพ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z244.5 ส747ธ 2550
Volume ล.1 Copy 1
Available