รายงานการสัมมนาเรื่อง"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศด้านโบราณคดีในจังหวัดนครราชสีมา" วันที่ 21-23 มกราคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา /

โดย ภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

No Cover Image
Other Authors: การสัมมนาเรื่อง"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศด้านโบราณคดีในจังหวัดนครราชสีมา" :
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552
Subjects: โบราณคดี –– วิจัย
โบราณคดี –– ไทย –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 189 หน้า : ภาพประกอบสี