ไหมไทยและความคุ้มครองด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ /

ศิริพร บุญชู..[และคนอื่น ๆ ]

Main Author: ศิริพร บุญชู
Other Authors: สฤษดิพร ชูประยูร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์, 2550
Subjects: ไหม –– ไทย –– ประวัติ
ผ้าไหม –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SF553.T5 ศ463ห 2550
Copy 1
Available