การจัดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากการพัฒนา ของหมู่บ้านไทยโซ่ง กรณีศึกษา : บ้านคลองวัดไร่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก /

พระอภิชาติ ไชยราช...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Main Author: พระอภิชาติ ไชยราช
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2545
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545.
Subjects: สังคมและวัฒนธรรม
ไทยโซ่ง -- บางระกำ -- พิษณุโลก
ไทยโซ่ง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

SciTech, Project

Call Number: HM831 พ414ก 2545
Copy 1
Available