การอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงปลูกข้าวไร่บนที่ลาดชัน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ /

ประชา ตามสมัคร, ผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ, พาโชค จักรแก้ว

No Cover Image
Main Author: ประชา ตามสมัคร
Other Authors: ผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ, พาโชค จักรแก้ว
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Subjects: การจัดการลุ่มน้ำ –– ไทย –– เพชรบูรณ์
การอนุรักษ์ดิน
ข้าวไร่
การอนุรักษ์เกษตรกรรม
นิเวศวิทยาเกษตร
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

SciTech, Project

Call Number: SB191 ป231ก 2549
Copy 1
Available