เครือข่ายความรู้ข้ามศาสตร์ =

Transclisciplinary Commons :

ธีรนงค์ สกุลศรี, เรียบเรียง

No Cover Image
Main Author: ธีรนงค์ สกุลศรี
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานทรานส์ทีม เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สัมมนา –– รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information