การจัดการความขัดแย้งทรัพยากรน้ำ กรณีศึกษา : อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก /

เชวง ไชยหลาก...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Main Author: เชวง ไชยหลาก
Other Authors: รณภพ เกตุทอง, สาคร สงมา, อัชฌาวัฒน์ สมบัติ
Format: n/a
Language: Thai
Published: 2545
Subjects: ทรัพยากรน้ำ –– การจัดการ
การบริหารความขัดแย้ง –– การใช้น้ำ
การจัดการความต้องการน้ำ –– พิษณุโลก
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง