การประเมินการจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาลจากโครงการกองทุนขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก=

The Management of Hospital Waste : A case study of Recycling Fund Center in Buddachinnaraj Hospital, Phitsanulok. /

กชรัตน์ ม่วงเกลี้ยง, ชฎารัตน์ พวงมาลัย

No Cover Image
Main Author: กชรัตน์ ม่วงเกลี้ยง
Other Authors: ชฎารัตน์ พวงมาลัย
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Subjects: ขยะ –– การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลพุทธชินราช –– พิษณุโลก
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

SciTech, Project

Call Number: ISทส. ก112ก 2550
Copy 2
Available