การวิเคราะห์ข้อมูลและการสถิติในงานวิจัย /

ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์

Main Author: ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ส.ส่งสริมการพิมพ์, 2551
Subjects: สถิติวิเคราะห์
วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 519.5: ช686ก 2551
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 6
Available