ไวรัสวิทยา.

เล่ม 1 /

เรียบเรียงโดย จริยา หาญวจนวงศ์...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ, จริยา หาญวจนวงศ์, ทิพยา เอกลักษณานันท์.

Other Authors: จริยา หาญวจนวงศ์,, ทิพยา เอกลักษณานันท์,, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงแก้ไขใหม่.
Subjects: Virology.
Virus Diseases –– diagnosis.
Viruses.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QW160 ว979 2541
Volume ล.1 Copy 1
In transit