สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

Other Authors: สำนักหอสมุดแห่งชาติ
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552
Subjects: ไตรภูมิ
สมุดไทย
อักษรธรรม
ศิลปกรรมพุทธศาสนา
ศิลปกรรมไทยกับพุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM2945
Copy 2
Available