สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

Other Authors: สำนักหอสมุดแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552
Subjects: ไตรภูมิ
สมุดไทย
อักษรธรรม
ศิลปกรรมพุทธศาสนา
ศิลปกรรมไทยกับพุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: หนังสือประกอบ (BQ1029.T5 ส314 2552)
Physical Description: ซีดีรอม 1 แผ่น ; 4 3/4 นิ้ว + หนังสือ 1 เล่ม
Bibliography: บรรณานุกรม: หน้า 223.
ISBN: 9789744179708