สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

Other Authors: สำนักหอสมุดแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552
Subjects: ไตรภูมิ
สมุดไทย
อักษรธรรม
ศิลปกรรมพุทธศาสนา
ศิลปกรรมไทยกับพุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!